Spaarinformatie, de site voor informatie over sparenDSB Bank

0.00% - Vaste Termijn Deposito (10 jaar)

Deze spaarrente is geldig sinds 13-10-2009 en gecontroleerd op 23-01-2013.

Informatie over dit spaarproduct van DSB Bank

Dit spaarproduct is een deposito met een looptijd van 10 jaar. Gedurende deze periode staat uw spaargeld vast tegen 0.00% rente. Opnames gedurende deze periode zijn over het algemeen niet of tegen betaling van een boete mogelijk. Extra geld bijstorten op deze rekening is niet mogelijk. Lees voor het afsluiten van dit product goed de voorwaarden door die u op de site van DSB Bank kunt vinden. De belangrijkste, beperkingen of extra voorwaarden voor dit spaarproduct om de hierboven aangegeven rente te ontvangen zijn: Minimum inleg €1,000. Voor details kunt u de site van DSB Bank raadplegen.

Let op: afwijkende garantieregeling

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft een aanvraag gedaan naar de noodregeling vanwege een grote uitstroom van geld die het voortbestaan van DSB in gevaar bracht. Daarnaast staat ook de solvabiliteit bij DSB onder zeer grote druk. DNB en het Ministerie van Financiën hebben in nauwe samenwerking getracht DSB een doorstart te laten maken onder de hoede van een consortium van vijf banken: Rabo, ABN Amro, ING, Fortis en SNS. Dit is niet gelukt, ondanks het constructieve overleg dat door de partijen is gevoerd. Oorzaken hiervan zijn grote onzekerheid rond mogelijke claims op DSB vanwege overkreditering en gebrekkige zorgplicht, alsmede mogelijke verliezen op verstrekte kredieten. Daardoor waren de risico’s te groot en bleek het aanvragen van de noodregeling onvermijdelijk. De noodregeling brengt mee dat rekeninghouders bij DSB nu direct niet bij hun spaargeld kunnen komen. In overleg met de banken zullen DSB-klanten die geen betaalrekening bij een andere bank hebben in eerder een rekening bij een andere bank kunnen openen. Tot woensdag a.s. 24:00 uur is het mogelijk om met een DSB-betaalpas geld bij geldautomaten van andere banken op te nemen, volgens het normale gastgebruik van banken. De activering van het Depositogarantiestelsel zal naar verwachting van DNB snel kunnen plaatsvinden. Onder dit stelsel, dat door DNB zal worden uitgevoerd, zijn tegoeden tot EUR 100.000 (niet zijnde achtergestelde deposito’s) per rekeninghouder bij DSB gegarandeerd. DNB zal snel aangeven op welke manier rekeninghouders een aanvraag voor uitkering kunnen doen. DNB zal hierover berichten via haar website en via advertenties in de landelijke dagbladen. Rekeninghouders hoeven nu dus nog niets te doen. Voor vragen over het Depositogarantiestelsel kan men terecht op de website van DNB of bij de Informatiedesk

Spaarrente verloop Vaste Termijn Deposito (10 jaar)

Het rente verloop van het spaarproduct "Vaste Termijn Deposito (10 jaar)" wordt in onderstaande grafiek aangegeven met de oranje lijn, de huidige rente is 0.00%.

Rente Grafiek

Altijd op de hoogte van de actuele spaarrente

Wij doen er alles aan om SpaarInformatie.nl de meest complete en actuele spaar-site van Nederland te houden.
Neem contact met ons op wanneer een spaarrekening ontbreekt, de rente niet actueel is of iets anders onjuist is.