Spaarinformatie, de site voor informatie over sparenSparen voor kleinkind

Veel grootouders willen sparen voor hun kleinkind. Er zijn verschillende opties mogelijk om dat te doen. Er zijn verschillende spaarvarianten die zich speciaal richten op kinderen. Bij het openen krijgt het kleinkind dan bijvoorbeeld een spaarpot kado. Let wel op dat het kado geen lokkertje is. Wat vaak gebeurd is dat dit soort spaarrekeningen een lagere spaarrente uitkeren dan vergelijkbare gewone rekeningen. in zo’n geval wordt het sparen voor een kleinkind een dure grap. Beter is dan om zelf in de winkel een spaarpot van een paar tientjes te kopen en om het geld op een beter renderende spaarrekening te storten.

Rekening op naam van het kleinkind

De spaarrekening kan op naam van het kleinkind worden gezet. Voordelen zijn:

  • de grootouders betalen over dit geld geen kapitaal belasting (als hun eigen vermogen boven de belastingvrije grens ligt)
  • het geld kan over langere tijd geschonken worden waardoor het kleinkind over deze afzonderlijke schenkingen geen belasting hoeft te betalen (als de bedragen on de maximale vrij te schenken grens van de belastingdienst liggen)

Er is ook een groot nadeel aan. Als het kleinkind 18 jaar wordt, kan het zijn of haar spaargeld opnemen. De opa’s en oma’s hebben dan dus geen zeggenschap over wat het kind (dan ondertussen volwassene) met het geld kan doen.

Rekening op naam van de grootouders

Als een rekening naam van de grootouders wordt aangehouden, kan er bijvoorbeeld elke maand een bedrag worden overgeschreven onder de vermelding van “sparen voor kleinkind”. De voordelen hiervan zijn:

  • Het geld blijft van de grootouders. Het kleinkind krijgt het pas als de grootouders dit willen
  • De grootouders kunnen het geld, als het moet, ook altijd nog zelf nog gebruiken

Een groot nadeel is dat als de grootouders het totale bedrag aan het kleinkind schenken, het bedrag waarschijnlijk zo groot is, dat er belasting over betaald moet worden. Daarnaast moeten de grootouder gedurende de looptijd

Spaardeposito op naam van het kleinkind

Er is ook nog de mogelijkheid om elk jaar een spaardeposito op naam van het kleinkind te openen. Omdat het geld vast staat kunt u er bijvoorbeeld voor zorgen dat het geld pas op 21 jarige leeftijd vrijkomt. Ook is het zo dat langjarige deposito’s meestal een goede rente geven. Enig nadeel hiervan is dat u het geld niet meer terug kunt halen nadat het geschonken is.

Voordat u gaat sparen voor kleinkind of kleinkinderen is het altijd nuttig om de hoogste spaarrentes te controleren.

Advertenties