Spaarinformatie, de site voor informatie over sparen


Disclaimer, Privacy- en Cookiebeleid

Inhoud

De op deze website weergegeven informatie wordt door SpaarInformatie.nl met zorg samengesteld, maar voor de juistheid of volledigheid kan SpaarInformatie.nl niet instaan. De op deze website weergegeven informatie is uitsluitend ter indicatie en kan door SpaarInformatie.nl zonder voorafgaande aankondiging op ieder moment worden gewijzigd.

SpaarInformatie.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop weergegeven informatie, noch voor de juistheid en/of volledigheid daarvan. Aan de op deze website weergegeven gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

SpaarInformatie.nl kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Copyright

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto's, illustraties, handels- en merknamen, logo's en beeldmerken, zijn eigendom van SpaarInformatie.nl, dan wel bij SpaarInformatie.nl rechtsgeldig in gebruik. De gegevens worden beschermd op grond van diverse intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrecht en merkenrecht. Gebruik van de website geeft gebruiker geen enkel recht op de hier bedoelde rechten en/of gegevens.

Overname of vermenigvuldiging van de gegevens op de website, dan wel van de door SpaarInformatie.nl verstrekte informatie op deze website of in e-mail abonnementen is – anders dan uitsluitend voor privé-gebruik – niet toegestaan zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SpaarInformatie.nl.

Privacy reglement

Indien u bij het gebruik van deze website persoongegevens verstrekt, zal SpaarInformatie.nl zich met betrekking tot deze gegevens conformeren aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De verstrekte persoonsgegevens worden door SpaarInformatie.nl gebruikt om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. SpaarInformatie.nl zal uw persoonsgegevens zonder uw toestemming niet aan derden verstrekken, tenzij dit voortvloeit uit een wettelijke verplichting of de overeenkomst met u.

SpaarInformatie.nl zal u op verzoek inzage verschaffen in de persoonsgegevens zoals die bij SpaarInformatie.nl zijn geregistreerd en waar nodig deze gegevens aanpassen. Als u geen informatie over producten of diensten wenst te ontvangen van SpaarInformatie.nl dan kunt u dit aan ons kenbaar maken. Uw persoonsgegevens zullen dan worden aangepast of verwijderd.

Cookies

SpaarInformatie.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. U kunt het opslaan van cookies weigeren door het aanpassen van de instellingen van uw browser. Een aantal mogelijkheden van deze website is bij weigering van cookies niet bruikbaar. Raadpleeg voor aanpassing van de instellingen de handleiding van uw browser.

SpaarInformatie maakt gebruik van de volgende cookies:

  • Google Analytics: Website Analyse om de gebruikservaring continue te kunnen optimaliseren
  • Google Adsense: om relevante advertentie weergave mogelijk te maken
  • Google +1: om de mogelijkheid te bieden deze website te delen met anderen