Spaarinformatie, de site voor informatie over sparen


Spreiden spaargeld; waar moet u op letten

do 19 nov 2009 door: Juul

Twee jaar geleden werden banken nog gezien als zeer stabiele organisaties. Beleggers die voor zekerheid gingen, kochten aandelen in banken en spaarders dachten niet na bij de mogelijkheid dat hun bank kon omvallen. Sinds de kredietcrisis weten wij dat banken ook bloot staan financiële risico’s. Na het omvallen van de IJslandse Icesave in 2008 en de Nederlandse DSB Bank in 2009 weten de spaarders ook wat de risico’s zijn.

Spaargeld zet u op een spaarrekening tegen een bepaalde rentevergoeding. In het geval u het weer nodig hebt neemt u het geld weer op. Hier zijn ook de banken en hun beleggingsstrategie op ingesteld. Een probleem ontstaat op het moment dat een groot deel van de spaarders hun spaargeld weer gaat opnemen. De banken investeren het spaargeld namelijk weer om u een rentevergoeding te kunnen geven, en om zelf rendement te maken. Zodra de spaarders meer geld gaan opnemen dan de bank in direct opeisbare tegoeden heeft staan, ontstaan er problemen wat zou kunnen leiden tot een faillissement. Om dit risico voor de spaarders te dempen bestaat er de depositogarantieregeling. Mocht een bank die onder toezicht van de Nederlandsche Bank staat failliet gaan, dan kunt u als consument gebruik maken van de depositogarantieregeling waardoor onder bepaalde voorwaarden ondanks het faillissement uw spaargeld niet verloren gaat.

Welke banken vallen onder de depositogarantieregeling

Dit zijn vrijwel alle in Nederland actieve banken. Voor een enkele bank geldt een andere, maar vergelijkbare regeling. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Belgische Argenta Bank. Deze bank valt niet rechtstreeks onder de Nederlandse garantieregeling, maar onder de Belgische die vergelijkbaar is. Banken als TEB, Credit Europe en Anadolu Bank vallen gewoon onder de Nederlandse garantieregeling dit geldt ook voor alle overige banken die op www.SpaarInformatie.nl vermeld staan .

Redenen om spaargeld te spreiden

Zolang u spaart bij een onder toezicht staande bank hebt u als vangnet de depositogarantieregeling. De garantie geldt voor maximaal €100.000,- per rekeninghouder per bank. Voor een en/of spaarrekening geldt dus een garantie van €200.000,-. Voor de spaarders die meer geld tot hun beschikking hebben om te sparen, moeten zorgen voor een spreiding van het spaaraldo plus renterecht dat boven dit maximum uitkomt. Het garantiebedrag geldt namelijk zoals aangegeven per bank. In de pratijk betekend dit dus dat u per rekeninghouder per bank niet meer dan €95.000,- (Rekeninghoudend met fictief een renterecht van 5%) weg zou moeten zetten. Hierbij moet u er wel opletten dat voor banken die tot hetzelfde concern behoren, het garantiebedrag maar één keer geldt. Hebt u bijvoorbeeld een spaarrekening bij Delta Lloyd en bij OHRA, dan hebt u recht op één keer het garantiebedrag. Een tweede reden om uw spaargeld over meerdere banken te spreiden is de beschikbaarheid ervan. Mocht de bank waar uw spaargeld staat failliet gaan, kunt u pas weer bij uw geld als de DNB middels het depositogarantiestelsel tot uitkeer is over gegaan. Dus ook voor bedragen onder €95.000,- is het verstandig om uw spaargeld te spreiden om de beschikbaarheid van een deel van uw spaargeld zeker te stellen.

Spaargeld in deposito’s

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen spaargeld in deposito’s of in andere vormen van spaarrekeningen. Bij een deposito moet u wel extra alert zijn. De huidige garantieregeling geldt tot eind 2010, vanaf dat moment zal er waarschijnlijk een Europese garantieregeling gelden. De verwachting is dat het garantiebedrag vanaf dat moment verlaagd gaat worden. Volgens diverse bronnen wordt er gestreefd naar een garantiebedrag rond de €50.000,-. Indien u nu een deposito afsluit die doorloopt na 2010 moet u hier rekening mee houden. Zodra het garantiebedrag verlaagd wordt naar een lager bedrag kunt u het deposito niet (zonder kosten te maken) tussentijds beëindigen. Streef er dus na om per rekeninghouder per bank niet meer dan €47.500,- (Rekeninghoudend met fictief een renterecht van 5%) aan deposito's die lopen tot na 2010 vast te zetten. Mocht U zowel een deposito als een normale spaarrekening hebben bij dezelfde bank U voor eind 2010 in ieder geval het spaarsaldo van de normale spaarrekening bij een andere bank onder brengt.

Leren van Icesave en DSB Bank

Na het omvallen van de DSB Bank blijken er toch weer duizenden mensen te zijn, met een hoger saldo dan de garantieregeling toelaat. Na het faillissement van Icesave is er zeer veel aandacht geschonken aan de gevolgen van het faillissement voor spaarders met een bedrag boven de €100.000,-, toch blijken nog niet alle spaarders hun geld te spreiden over meerdere banken. Zet daarom eens al uw spaarrekeningen en spaardeposito's op een rij en controleer of uw spaargeld voldoende gespreid is. Indien nodig kunt u daarna actie ondernemen om mogelijke toekomstige problemen te voorkomen.

Discussieer mee

Nog vragen of opmerkingen over deze blog? Ga dan naar het SpaarInformatie forum.

Advertenties