Spaarinformatie, de site voor informatie over sparen


Depositogarantiestelsel ins en outs

zo 13 dec 2009 door: Juul

Ons spaargeld op spaarrekeningen bij in Nederland actieve spaarbanken worden veelal gegarandeerd door de Nederlandse Staat. Indien uw spaarbank failliet gaat, bent u niet al uw spaargeld kwijt, maar kunt u een beroep doen op het depositogarantiestelsel.

Wat houdt het depositogarantiestelsel in

Financiële dienstverlening is een kwestie van vertrouwen. U brengt uw geld naar een bank en u moet erop vertrouwen dat het geld niet van de ene op de andere dag weg is. Zonder een bepaalde vorm van zekerheid zullen consumenten geen of minder geld aan de banken toevertrouwen. Om de consumenten deze zekerheid te geven in het financieel systeem, stelt de Nederlandsche Bank (DNB) zich garant voor het spaargeld. Tot oktober 2008 stond DNB garant voor €20.000 per rekeninghouder per bank, plus 90 procent over de volgende €20.000. Na het omvallen van de IJslandse Icesave bank, hebben de spaarders minder vertrouwen in de banken gekregen. Er waren al verschillende banken in het buitenland omgevallen en meerdere bankfaillissementen waren niet uit te sluiten. De Nederlandse overheid heeft de garantie op dat moment naar boven bijgesteld naar €100.000 per rekeninghouder per bank.

Wie kan een beroep doen op het depositogarantiestelsel

Het garantiestelsel is in het leven geroepen voor consumenten en kleine ondernemingen. Een kleine onderneming is een onderneming indien deze jaarlijks een verkorte balans mag publiceren. In grote lijnen zijn dat bedrijven die een jaaromzet hebben van maximaal €7,3 miljoen en niet meer dan 50 werknemers in dienst hebben. Dit houdt dus in dat andere instellingen geen beroep kunnen doen op de regeling. Dit hebben wij ook gezien na het omvallen van de Icesave Bank. Veel lagere overheden bleken veel geld geplaatst te hebben op een spaarrekening of depositorekening van Icesave. De bedragen liepen in de miljoenen euro’s waarvan ze geen cent hebben terug gezien uit de depositogarantiestelsel.

Welke financiële producten vallen onder het depositogarantiestelsel

Het depositogarantiestelsel geldt niet alleen voor spaarrekeningen, maar ook voor lopende rekeningen en deposito’s. Achtergestelde deposito's vallen meestal niet onder de garantieregeling, maar of dat in uitzonderlijke gevallen wel zo is moet beoordeeld worden door DNB. Aandelen, verzekeringen en obligaties vallen niet onder de garantieregeling. De spaarrekeningen die door de verzekeraars worden aangeboden vallen wel onder de regeling, uiteraard op voorwaarde dat ze hiervoor de juiste vergunning hebben van de Nederlandsche Bank.

Wie betaalt uiteindelijk de rekening

De Nederlandsche Bank schiet de uitkeringen voor. Uiteindelijk komt de rekening te liggen bij de deelnemende banken. Afhankelijk van hun bedrijfsomvang zullen zij allen naar rato moeten bijdragen. De Rabobank is de bank met de grootste omvang en zal ook de grootste bijdrage moeten leveren. In de eerdere blog "DSB: wie verliest" kon U lezen dat de Rabobank ongeveer voor 40 procent opdraait voor de kosten, ING voor 20 procent, ABN Amro voor 15 procent en SNS Reaal betaalt 8 procent van de rekening. De rest zal voor rekening van de overige banken komen.

Hoe weet ik of mijn bank binnen de garantieregeling valt

Spaarbanken die in Nederland gevestigd zijn en een vergunning hebben van DNB, vallen onder deze regeling. In hoeverre banken een vergunning hebben, kunt u opvragen in het Wft-register op dnb.nl. Een registratie in het register wil echter nog niet zeggen dat de bank onder het rechtstreekse toezicht van DNB valt. Indien één van de volgende omschrijving bij de bank staat valt de bank onder het toezicht:

  • Uitoefenen van het bedrijf van bank met beleggingsdiensten (2:13 lid 1)
  • Uitoefenen van het bedrijf van bank of electronisch geldinstelling (2:12 lid 1)
  • Kredietinstelling aangesloten bij centrale kredietinstelling (3:111)

Er zijn ook banken binnen de Europese Unie, Noorwegen, IJsland of Liechtenstein, die slechts een bijkantoor hebben in Nederland met een vergunning van het type 'Bijkantoor bank uit EER (2:14)'. Deze banken vallen onder het depositogarantiestelsel in hun land van herkomst. Indien deze garantieregeling beperkter is dan de Nederlandse, kan aanvullend ook nog DNB aangesproken worden. Een voorbeeld van een dergelijke bank is de Belgische Argenta. Voor banken met hoofdvestigingen in andere landen (buiten de EU, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein), gelden afwijkende voorwaarden.

Alle banken en spaarproducten die op SpaarInformatie.nl staan hebben een van bovenstaande vier vergunningen en vallen dus onder een depositogarantiestelsel; de Nederlandse of een het land van herkomst. Mocht een bank of spaarproduct onder een andere regeling dan het Nederlandse depostiogarantiestelsel vallen, dan wordt dit duidelijk op SpaarInformatie aangegeven.

Discussieer mee

Nog vragen of opmerkingen over deze blog? Ga dan naar het SpaarInformatie forum .

Advertenties