Spaarinformatie, de site voor informatie over sparen


De rentes stijgen weer

ma 4 apr 2011 door: SpaarInformatie

Het zal niemand ontgaan zijn. De rentes zijn aan het stijgen! De grote vraag is natuurlijk, hoe structureel is deze stijging. SpaarInformatie heeft een overzicht gemaakt van de laatste 15 maanden. Daaruit blijkt dat er wel degelijk een trend te zien is. Zie onderstaande grafiek:

stijging spaarrentes

Euribor rente

De 1 maands Euribor rente is een belangrijke maat voor vrij opneembare spaarrentes. Dat blijkt ook wel uit het feit dat Leaseplan bank juist dit rentetarief gebruikt om hun eigen rente mee te bepalen. Deze rente is al sinds juni 2010 aan het stijgen! Met de rentes op spaarrekeningen gebeurde vooralsnog helemaal niets.

Deposito’s

De deposito’s beginnen vanaf oktober 2010 te stijgen. In de grafiek is te zien dat de rentes van deposito’s van alle looptijden omhoogschiet.

Spaarrente op vrij opneembare rekeningen

Al die tijd (sinds mei 2010) bleef de hoogste rente op vrij op te nemen rekeningen op 2,4%. Omdat Leaseplan Bank een klantenstop heeft, is deze bank in de grafiek buiten beschouwing gelaten. Vanaf september heeft Centraal Beheer als enige bank een stunt rente op de Rente Plus Rekening. Alle andere banken blijven nog achter. Er is op dat moment dus nog geen sprake van een structurele rente verhoging. Centraal Beheer verlaagt al snel de rente in stappen waardoor de 2,4% weer het maximum wordt. Pas vanaf eind februari (dus ruim 8 maanden na de start van de Euribor stijging) begint een structurele renteverhoging zichtbaar te worden. Verschillende banken verhogen kort na elkaar hun rente. Wie weet is dit het begin van een mooie lente op spaargebied!

SpaarInformatie in de media

Ook de kranten hebben de rentestijging opgemerkt. Vorige week maandag heeft het Algemeen Dagblad een interview met SpaarInformatie gepubliceerd waar dit ook in naar voren kwam. Hoogleraar Roel Beetsma vertelt in hetzelfde artikel dat hij verwacht dat de marktrente nog wel even doorstijgt.

Afgelopen zaterdag is de data van SpaarInformatie gebruikt in het NRC. Een deel van het artikel is te lezen op de site van Erica Verdegaal.

Discussieer mee

Discussieer mee op ons SpaarInformatie forum

Advertenties